Kehon Kieli Valmennus

Home Kehon Kieli Valmennus
Vauhdikas Kehon kieli -valmennus sisältää paljon käytännön esimerkkejä, osallistujien aktivointia ja antaa osallistujille uusia valmiuksia havaita sekä tulkita sanatonta viestintää ja hyödyntää taitoja käytännössä oman kanssakäymisen, työn ja liiketoiminnan edistämiseksi.
Body Language Valmennus

Suurin osa valmennukseen osallistuneista tunnistaa valmennuksen aikana läpi käytävistä esimerkeistä oman lähipiirinsä ihmisten tyypillisiä käyttäytymismalleja. Tunnistamalla ja tiedostamalla aiemmin vain alitajuisesti aistittuja sanattoman viestinnän viestejä on mahdollista päästä asemaan, jossa voi tietoisesti vaikuttaa omaan toimintaansa ja viestintäänsä.

Harjoittelu on helppoa ja uudet taidot ovat käytettävissä ja sovellettavissa heti seuraavassa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.

Kehon kielen viestintään perehtymällä voidaan helpottaa ihmisten välistä kanssakäymistä, vähentää  ja hallita vaikeita kanssakäymistilanteita sekä tehostaa oman viestinnän läpimenoa. Valmennuksessa käsitellään mm. menestyksekkään ensivaikutelman ja luottamuksen luomis-ta, positiivisten eleiden tehostamista sekä negatiivisten eleiden hallitsemista ja välttämistä tehokkaan viestinnän varmistamiseksi.

Esityksen kesto

1 – 3 tuntia

Osallistujamäärä

5 – ilman ylärajaa

Esityspaikka / tila

Show voidaan toteuttaa lähes missä tahansa tilassa, missä esiintyjä saa hyvän katsekontaktin yleisön kanssa. Viimeisten 25 vuoden aikana on toimiviksi on erilaisten kokous-, kongressi- ja ravintolatilojen lisäksi todettu mm. raitiovaunu, vesibussi ja ruotsinlaivan baaritiski!

 • Valmennuksena myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstölle (sopii siis kaikille!)
 • Esiintymis- ja kansainvälisyysvalmennuksena
 • B to B ja B to C myynnin tehostaminen
 • Asiakkaan positiivinen kohtaaminen ja aktiivinen kuunteleminen
 • Luotettavuuden ja hyvän ilmapiirin ja hyvän tunnelman rakentaminen
 • Vakuuttava esiintyminen ja häiriötekijöiden poistaminen esiintymisestä

 • Oman viestinnän tehostaminen ja toisten eleiden tulkinta
 • Kehon kieli neuvottelu- ja haastattelutilanteissa
 • Sopii TYKY- ja työssä hyvinvointi -tapahtumiin
 • Räätälöitävissä myös huomioimaan halutun toimialan erityispiirteitä
 • Toimialakohtaiset myyjien“workshopit”