Myyntikoulutus:

ASIAKKAAN POSITIIVINEN KOHTAAMINEN

Uuden asiakaskontaktin kannalta keskeisimpiä tekijöitä on myyjän kyky ja taito luoda heti ensihetkestä lähtien asiakkaan kanssa positiivinen ja avoin ilmapiiri.

Alkulämmittely eli warm-up tukee luottamuksen syntymistä myyjän kanssa ja avaa mahdollisuuden avoimeen ja luottamukselliseen tietojen vaihtoon myyjän ja asiakkaan välillä (fact-find).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi tärkeät askeleet, joiden kautta huolellinen ja huomaavainen myynnin ammattilainen kohtaa asiakkaan ja johdattelee asiakkaan kohti molempia osapuolia tyydyttävää päätöksentekoa.

Ilman avointa tietojen vaihtoa myyjä ei voi edetä myyntityössään, koska hän ei saa asiakkaalta tarvitsemiaan tietoja kehitystarpeista ja nykytilanteesta. Ilman tietoa myyjä usein sortuu olettamaan asioita. Huolella suoritettu alkulämmittely vaikuttaa ratkaisevasti myyntikeskustelun lopputulokseen, ja antaa myyjälle mahdollisuuden edetä.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä

Missio: Kuinka erottua joukosta?

  • Ensikontakti, asiakkaan vastaanotto ja esittäytyminen
  • Ensivaikutelma ja positiivisen tunnelman luominen
  • Positiivisen palveluilmapiirin luominen
  • Aktiivisen kuuntelun taito, kyselytekniikka
  • Asiakkaan tilannekartoitus
  • Tapaamisen agendan luominen ja esittelyt (oma esittely, yrityksen toiminta ja sen esittely)
  • Asiakkaan tietotaidot, kokemukset, ostokäyttäytyminen ja päätöksentekotapojen selvittäminen
  • Palvelulupauksen antaminen ja hyväksyttäminen