Asiakkaan positiivinen kohtaaminen

Home Asiakkaan positiivinen kohtaaminen

Uuden asiakaskontaktin lopputuloksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä on myyjän kyky ja taito luoda heti ensikontaktista lähtien asiakkaan kanssa positiivinen ja avoin ilmapiiri.

Niin sanottu alkulämmittely eli ”warm-up” tukee luottamuksen syntymistä myyjän kanssa ja avaa mahdollisuuden avoimeen ja luottamukselliseen tietojen vaihtoon myyjän ja asiakkaan välillä (”fact-find”).

Ilman avointa tietojen vaihtoa myyjä ei voi edetä myyntityössään koska hän ei saa asiakkaalta tarvitsemiaan tietoja asiakkaan tarpeista ja nykytilanteesta. Ilman tietoa myyjä usein sortuu olettamaan asioita. Huolella suoritettu alkulämmittely eli ”warm-up” vaikuttaa ratkaisevasti myyntikeskustelun/tapaamisen lopputulokseen ja antaa myyjälle mahdollisuuden edetä myyntikeskustelussa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi tärkeät askeleet, joiden kautta huolellinen ja huomaavainen myynnin ammattilainen kohtaa asiakkaan ja johdattelee asiakkaan kohti molempia osapuolia tyydyttävää päätöksentekoa.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä:

Missio: Kuinka erottua joukosta?

 • Ensikontakti, asiakkaan vastaanotto ja esittäytyminen
 • Ensivaikutelma ja positiivisen tunnelman luominen, ”warm-up”
 • Positiivisen palveluilmapiirin luominen
 • Tapaamisen agendan luominen ja esittelyt
  • Oma esittely
  • Yrityksen toiminta ja sen esittely

 • Aktiivisen kuuntelun taito, kyselytekniikka
 • Asiakkaan tietotaidot, kokemukset, ostokäyttäytyminen ja päätöksentekotapojen selvittäminen
 • Asiakkaan tilannekartoitus, ”fact-find”
 • Palvelulupauksen antaminen ja hyväksyttäminen

Koulutus räätälöidään/soviteetaan yrityksen palveluihin ja toimintatapoihin sopivaksi.